Cultura

Il primo album di Yasmin Bradi “Amb la llum de una flor” verrà presentato al Festival de Cançό “Barnasants” di Barcellona.