Cultura

Alghero: Ateneu Alguerès apre i corsi di catalano.