Cronaca

Rally Parco Geominario Sardegna, 1° posto Marino Gessa navigato da Salvatore Pusceddu